Stránky Plantae Products rozdelené:

Nové ponukové stránky rastlín   rastliny.plantae.sk

Nové ponukové stránky fotografických služieb a príbuzných produktov   photo.plantae.skPages Plantae Products splitted:

New Plants offer pages   plants.plantae.sk

New Photo services offer (& related products)   photo.plantae.sk